สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางพิราวรรณ์    ขจรเกษ

นางนภัตสร  แก้วกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 

นายสิทธิกร  ก้อนคำ

นายอภิชาต  คาวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

นางสุมนทิพย์  อัมภาผล

นายสุรพล  สุทธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด  08-09-2505 วันเกิด  11-07-2528
โทรศัพท์ 08-9624-1963 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 

นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม

 

นายวรวิทย์    อ่อนจงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06-2514 วันเกิด  10-12-2501
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

นางเพ็ญศรี  วงศ์เตชะ

นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  05-12-2515 วันเกิด  06-07-2501
โทรศัพท์ 08-9275-7428 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางปัญญาพร  นามโสภา

นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 30-08-2511 วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-1708-7511 โทรศัพท์ 0-4271-1283
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนพรัตน์  พรหมเมือง

นางสาวฐิติพร  พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep
       

Mr.Richard    
ครูชาวต่างประเทศ  
วันเกิด   
โทรศัพท์    
 ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep  
 

 

 
Share