สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางสมรัก  พับตา

นางนภัตสร  แก้วกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 

นางปราณี  มหาราต

นายศักดิ์สิทธิ์  ลาดสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 14-08- วันเกิด 
โทรศัพท์  08-6450-0946 โทรศัพท์  08-6236-0985
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม

นายเจษฎากร  ธุรารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย
วันเกิด  10-06- วันเกิด   
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 

นางสาวแพรวนภา โสภา

นางสารภี  เอี่ยมตาล
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด  03-03-
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 08-1877-5498
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

นางเพ็ญศรี  วงศ์เตชะ

นายสุขสำราญ  สุขอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  05-12- วันเกิด  13-03
โทรศัพท์ 08-9275-7428 โทรศัพท์  06-1969-2134
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์

นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  02-03- วันเกิด  26-07-
โทรศัพท์   09-5196-5124 โทรศัพท์ 0-4271-1283
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
 

นางสาวธัญญพัทธ์ เรียมอุดมผล

Mr. Joseph Reguya Esquierdo
ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep