สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางสมรัก  พับตา

นางนภัตสร  แก้วกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 

นางปราณี  มหาราต

นายสิทธิกร  ก้อนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  14-08-2512 วันเกิด 
โทรศัพท์  08-6450-0946 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

นางสุมนทิพย์  อัมภาผล

นายพงษ์ศักดิ์  โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  08-09-2505 วันเกิด  24-05-2504
โทรศัพท์ 08-9624-1963 โทรศัพท์  08-1263-3113
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 

นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม

นายวรวิทย์    อ่อนจงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06-2514 วันเกิด  10-12-2501
โทรศัพท์ 08-1974-5942 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

นางเพ็ญศรี  วงศ์เตชะ

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  05-12-2515 วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-9275-7428 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางปัญญาพร  นามโสภา

นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 30-08-2511 วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-1708-7511 โทรศัพท์ 0-4271-1283
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  วันเกิด 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep