สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

.

 

นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 

นางอภิญญา  รุดดิษฐ์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  27-04-2505 วันเกิด
โทรศัพท์  08-9842-5147 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 

นางเกษราภรณ์  กาญจนพันธ์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 

นางเทระวรรณ  เสนารักษ์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
 

นางปิยะดา  แก้วเวียงเดช

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  23-10-2514 วันเกิด 
โทรศัพท์  08-9416-9509 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
 

นางสมสะอาด  พรหมเทศน์

 
ครูชำนาญการ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/6
 

 

Share