จิตรกร แก้วกิ่ง

Show

การติดต่อ

รูป

webmaster

ที่อยู่:
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ถนนใสสว่าง
ตำบลธาตุเชิงชุม
เมือง สกลนคร 47000 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 042711283

โทรสาร: 042713094

http://www.abs.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

เนื้อหา

  1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Advance Program)ประเภททั่วไปและประเภทโควต้า
  2. ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/MEP ที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป และจากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  3. การรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)
  4. การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์
  5. ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  6. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  7. กีฬาดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 8 จังหวัดบุรีรัมย์
  8. ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2561 (กรณีย้ายเข้ามาเรียน)
  9. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 " ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความอบอุ่น" โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  10. การรายงานตัวเลื่อนชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประชุมผู้ปกครอง