จิตรกร แก้วกิ่ง

Show

การติดต่อ

รูป

webmaster

ที่อยู่:
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ถนนใสสว่าง
ตำบลธาตุเชิงชุม
เมือง สกลนคร 47000 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 042711283

โทรสาร: 042713094

http://www.abs.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

เนื้อหา

  1. ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  2. การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวไทย)
  3. ประกาศการประเมินความพร้อมชั้นอนุบาลปีที่ 3 การจัดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Advance Program)ประเภททั่วไปและประเภทโควต้า
  5. ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/MEP ที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป และจากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  6. ข่าวรอบรั้วบัวชมพู โดย ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  7. การรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)
  8. การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์
  9. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  10. ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร