ลูกจ้าง - นักการ - แม่บ้าน

 

 

นายวิสิทธิ์ อัครราช

นายธีระพงษ์  ชมภูราษฏร์
นักการ นักการ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์   
   
 

นายเกรียงไกร ต้นโพธิ์

นางรัตนา  กัลยาบาล
พนักงานขับรถ แม่บ้าน
วันเกิด วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
   
 

ระเบียบ  คำพวง

นางประไพวรรณ  คำชมภู
แม่บ้าน แม่บ้าน
วันเกิด วันเกิด   
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
   
 

นางชวัลลักษณ์  ชมภูราษฎร์

 

 
แม่บ้าน  
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
   
 

อุดมลักษณ์ แก้วเกาะสะบ้า

นางสาวณัฐณิชา บุญยืน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารงานบุคคล) ครูอัตราจ้าง - บริหารงานบุคคล
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/Mep
 

นางสาวอริสา  นนสะเกตุ

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เข็มมา
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 

นางสาวศิริลักษณ์  พระภูมี

นางสาวมลฤดี  ฮังชัย
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
 
   

 

 
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 

 

     
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
       
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
       
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
       
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 

 

 

 

 
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
       
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
   

 

 
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 

 

     
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
   

 

 
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
       
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 

 

     
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
   

 

 
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 

 

     
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
   

 

 
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 

 

     
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 
   

 

 
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
   
 

 

     
   
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์