ฝ่ายบริหาร

.

นายชัยวัฒน์  วาทะวัฒนะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์  081-8730385     042-711283 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

นายกรกฎ พลตรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์    042-711283 กด 1
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
 

นายสิทธิพงศ์ พลทองเติม
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 06-05-25xx
โทรศัพท์  O87-866-0059   042-711283 กด 2
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 

นางธิดารัตน์ จันทบุตร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 03-05-25xx
โทรศัพท์  061-2032324  042-711283 กด 3
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 

นางชนิตา ขาวประภา
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วันเกิด 
โทรศัพท์  097-9691019 , 061-4579905
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล