ติดต่อ

จิตรกร แก้วกิ่ง

Show

การติดต่อ

รูป

webmaster

ที่อยู่:
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ถนนใสสว่าง
ตำบลธาตุเชิงชุม
เมือง สกลนคร 47000 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 042711283

โทรสาร: 042713094

http://www.abs.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

เนื้อหา

  1. ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  2. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  3. ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2561 (กรณีย้ายเข้ามาเรียน)
  4. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 " ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความอบอุ่น" โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  5. การรายงานตัวเลื่อนชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประชุมผู้ปกครอง
  6. รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  7. รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  8. วิดีโอกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี60
  9. เกษียณอายุุราชการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี 60
  10. กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2560