ติดต่อ

จิตรกร แก้วกิ่ง

Show

การติดต่อ

รูป

webmaster

ที่อยู่:
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ถนนใสสว่าง
ตำบลธาตุเชิงชุม
เมือง สกลนคร 47000 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 042711283

โทรสาร: 042713094

http://www.abs.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

เนื้อหา

  1. ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  2. วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560
  3. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  4. กีฬาดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 8 จังหวัดบุรีรัมย์
  5. ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2561 (กรณีย้ายเข้ามาเรียน)
  6. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 " ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความอบอุ่น" โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  7. การรายงานตัวเลื่อนชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประชุมผู้ปกครอง
  8. รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  9. รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  10. วิดีโอกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี60