การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) หลายตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร