รายการแข่งขัน วันสุนทรภู่

รายการแข่งขัน กิจกรรมวันสุนทรภู่

ที่ รายการ ระดับชั้นที่แข่งขัน
1 วาดภาพ อนุบาล1 - ป.6
2 คัดลายมือ ป.1 - ป.6
3 อ่านร้อยแก้ว ป.1 - ป.3
4 อ่านทำนองเสนาะ ป.4 - ป.6
5 คำขวัญ ป.4 - ป.6
6 กลอนแปด ป.5 - ป.6
7 เรียงความ ป.4 - ป.6
8 ตอบปัญหา ป.1 - ป.6
9 ร้อยกรอง ป.1 - ป.6
10 ตัวละครในวรรณคดี ป.5 - ป.6

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน

ให้แจ้งได้ที่ คุณครูประจำชั้นหรือคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย