ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/MEP ที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป และจากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร