น้องโมโต..แชมป์ประเทศไทย

น้องโมโต..แชมป์ประเทศไทย

ประวัติส่วนตัวและผลงานของนักแข่ง

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                เด็กชายพีรัชชัย  ศรีพรหม

ชื่อเล่น            โมโต

//ป  เกิด      วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548

การศึกษา        ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

สังกัดทีม         เคทีเอ็ม  ไทยแลนด์  ศรีสกล  มอเตอร์สปอร์ต

ผู้จัดการทีม      นายเกรียงไกร  วรรัตนธรรม

รถที่ใช้แข่ง       KTM  50  SX  ปี  2013

เบอร์รถ           17

รุ่นแข่งขัน        รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ / 110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ  และ  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

ผลงาน

 

ปี  พ.ศ.  2552

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  MX  Meeting  จ. สกลนคร  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่  7  รุ่น  LADY    

 

ปี  พ.ศ.  2553

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  FUSE  RACCING  จ. ขอนแก่น  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่  7  รุ่น  50  CC.

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  FMSCT  THAILAND  SUPERCROSS  2010  เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย

• สนามที่  1  จ. จันทบุรี   ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  รุ่น  KTM  50  CC.  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

• สนามที่  2  จ. ขอนแก่น  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  รุ่น  KTM  50  CC.  อายุไม่เกิน  7  ขวบ 

•  สนามที่  3  จ. กาฬสินธุ์  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  4  รุ่น  KTM  50  CC.  อายุไม่เกิน  7  ขวบ 

• สนามที่  4  จ. เพชรบูรณ์ ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  รุ่น  KTM  50  CC. อายุไม่เกิน  7  ขวบ 

• สนามที่  5  จ. พังงา     ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  รุ่น  KTM  50  CC.  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

 ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  4  รุ่น  KTM  50  CC.  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

•   สนามที่  6  จ. นครศรีธรรมราชได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  รุ่น  KTM  50  CC.  อายุไม่เกิน 7  ขวบ 

•          สนามที่  7  จ. ชลบุรี          ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

•          สนามที่  8  จ. เชียงใหม่       ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ผลงาน  ( ต่อ )

 

ปี  พ.ศ.  2554

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  FMSCT  THAILAND  SUPERCROSS  2011  เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย

•          สนามที่  1  จ. นครสวรรค์  ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่  6  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ / 110  CC. 

                                  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

•          สนามที่  2  จ. อุดรธานี     ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

  110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

                               110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

•          สนามที่  3  จ. พังงา         ไม่จบการแข่งขัน  เนื่องจากรถแข่งมีปัญหาจึงไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้

•          สนามที่  4  จ. ชลบุรี        ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

  110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

                               110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

•          สนามที่  5  จ. สุราษฎร์ธานี  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

     110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

     ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

                                  110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

•          สนามที่  6  จ. นครศรีธรรมราช  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

        110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

        ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  4  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

                                     110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

•          สนามที่  7  จ. สระบุรี         ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  4  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

     110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

       

•          สนามที่  8  จ. กาญจนบุรี     ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่  6  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

     110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

 

•          สนามที่  9  จ. จันทบุรี        ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

     110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

 

•          รายการ  สุโขทัย  ALL  JAPAN  STAR  SUPERCROSS  2011  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5

                                                                             รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

                                                     110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

ผลงาน  ( ต่อ )

 

ปี  พ.ศ.  2555

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  FMSCT  THAILAND  SUPERCROSS  2012  เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย

•          สนามที่  1  จ. นครราชสีมา  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ

/ 110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

•          สนามที่  2  จ. พังงา           ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

    110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

    ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

                                 110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

•          สนามที่  3  จ. สุโขทัย        ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  4  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ / 110  CC. 

                                   สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

•          สนามที่  4  จ. ชลบุรี          ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

    110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

•          สนามที่  5  จ. น่าน           ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

    110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

•          สนามที่  6  จ. นครศรีธรรมราช  ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

    110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

    ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

                                 110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  9  ขวบ

•          สนามที่  7  จ. สระบุรี         ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

    110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

    ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  5  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

•       สนามที่  8  จ. ชลบุรี    ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

    110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

•       สนามที่  9  จ. จันทบุรี   ได้รับถ้วย+เงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่  4  รุ่น  50  CC.  สองจังหวะ /

    110  CC.  สี่จังหวะ  อายุไม่เกิน  7  ขวบ

รวมคะแนนทั้ง 9 สนามคะแนนเป็นอันดับที่  1
ได้รับแชมป์ประเทศไทยรายการ
FMSCT  THAILAND  SUPERCROSS  2012
รุ่น 50 CC. สองจังหวะ / 110  CC.สี่จังหวะ
อายุไม่เกิน 7  ขวบ