เทศกาลวิสาขบูชา

กำหนดการจัดงาน เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2556

ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  วัดป่าสุทธาวาสและลานรวมใจไทสกล

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ ...ดาวน์โหลด....