รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  ปี 2558  เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว

ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

เป็นบุตรของคุณพ่อถนอมศักดิ์  วงศ์มีแก้ว คุณแม่สุกัญญา วงศ์มีแก้ว

มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด ๓ คน

ผลงาน

          ปี 2556

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น

ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

          ปี 2557

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557

รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอหัวข้อ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557

                   รางวัลระดับเหรียญทอง เอแม็ท รุ่นประถม (ไม่เกิน ป.6) รายการแม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16

รางวัลระดับเหรียญเงิน เอแม็ท รุ่นประถม (ไม่เกิน ป.6) รายการแม็กซ์พลอยส์

เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รางวัลระดับเหรียญทองแดง เอแม็ท รุ่นประถมปลาย (ไม่เกิน ป.6)

รายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          ปี 2558

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่

ประเทศชาติ ประจำปี 2558

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558