วีดีโอ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน
โครงการยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร งานบริหารทั่วไป
วันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 บริหารงานทั่วไป
โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอึ้งกุ่ยเฮงโรงเรียนอนุบาลสกลนคร บริหารงานทั่วไป
ร้อยรักถักทอใจ สานสายใย บัวชมพู " บัวผลิบาน " ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป
VTR ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย บัวชมพู 2565 กระดานข่าวบัวชมพู
คลิปวีดีโอแนะนำ Tooth Adventure ความรู้สุขภาพช่องปาก (โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนวัยรุ่น) กระดานข่าวบัวชมพู
วันอำลาสถาบัน 2564 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
นายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
ดร.เพชรปาณี อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
นางอภิญญา รุดดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
ดร.ไฉไลศรี เพชรใต้ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
นางธัญญลักษณ์ สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กระดานข่าวบัวชมพู
วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปี 2563 Kiattiphum Masaengsom
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร World-Class Standard School Kiattiphum Masaengsom
อนุบาลสกลนคร วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 8 มีนาคม 2564 Kiattiphum Masaengsom
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
วีดีโอ "บัวชมพูเกมส์ 2563" กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
"มุทิตา กษิณา ๒๕๖๓" วิดีโอกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
"ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย บัวชมพู" วิดีโองานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ๒๕ กันยายน ๖๓ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร Audi
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2563 Audi
Back to School (New Normal)อนุบาลสกลนคร 1 กรกฎาคม 63 Audi
สำคัญที่สุด.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) Audi
" ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความสำเร็จ" โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House Anuban SakonNakhon 2019 Audi
วีดีโอการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร " บัวชมพูเกมส์ 2019" Audi
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2562 Audi
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Audi
โครงการรับขวัญบัวน้องอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Audi
พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2562 Audi
วันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561 Audi
ข่าวรอบรั้วบัวชมพู โดย ดร เทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร 16 ก.พ. 62 Audi
"อนุบาลร้อยเอ็ดเกมส์" การแข่งขันกีฬาครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 Audi
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2561 "บัวชมพูเกมส์" Audi
งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2561 Audi
" สานสายใยบัวชมพู คุรุมุทิตา กสิณานุสรณ์ " งานเกษียณอายุุราชการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี 61 Audi
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 อ.ดี้
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
พิธีรับขวัญบัวโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561 Audi
ค่ายพัฒนาคุณธรรมนำทักษะชีวิต สร้างคนดี ด้วยวิถีพอเพียง Audi
เพลงเข้าใจประโยค kurtookta
เพลงมาตราแม่กด krutookta
เพลงคำอักษรนำ kurtookta
วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560 Audi
กีฬาดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 8 จังหวัดบุรีรัมย์ Audi
ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความอบอุ่น กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
วิดีโอกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี60 อ.ดี้
เกษียณอายุุราชการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี 60 อ.ดี้
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2560 Audi
พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2560 Audi
วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2559 Audi
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ตรวจโรงเรียนตามโครงการ ICU และโรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Audi
เพื่อนกันตลอดไป..อนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2557 Audi
บ๊ายบาย..โอเน็ต58 Audi
14 กุมภาพันธ์ 2014..สุขสันต์วันแห่งความรัก..จ้า.. Audi
MV เกษียณ ผอ.วิทยา เครือสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
เพลงมารยาทการฟัง krutookta
MV_อำลา_อนุบาลสกลนครปี 55_ตอนที่1 Audi
MV_อำลา_อนุบาลสกลนครปี 55_ตอนที่2 Audi
MV เกษียณ อนุบาลสกลนคร ปี55 Audi
ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่ 2 Audi
ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1 Audi
ราตรีเกียรติยศ อนุบาลสกลฯ ปี 54 Audi
MV อำลาอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 53 ตอน 1 Audi
MV อำลาอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 53 ตอน 2 Audi
MV อำลาอนุบาลสกลนคร ปี 52 Audi
MV อำลาอนุบาลสกลนคร ปี 51 Audi
เพลงอนุบาลรำลึก Audi
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลสกลนคร Audi
การแข่งขันหุ่นยนต์ ณ ฮ่องกง Audi
จับภาพหัวขโมย ตะเวนขโมยของ Audi