นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์

Show

การติดต่อ

รูป

ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์: 0-4271-1283

โทรสาร: 0-4271-3094

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-9623-9393