วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2559