ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความอบอุ่น กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร