วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560