พิธีรับขวัญบัวโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561