ข่าวรอบรั้วบัวชมพู โดย ดร เทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร 16 ก.พ. 62