สำคัญที่สุด.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ฟังคลิปนี้. ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันทั้งตัวเองคนที่เรารักและประเทศชาติประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการวิธีทดลองวิธีการแพร่เชื้อในสาธารณะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและได้ทำการวิจัยทดลองติดตามสถานณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข