กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร