นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร