นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร