ร้อยรักถักทอใจ สานสายใย บัวชมพู " บัวผลิบาน " ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน