โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอึ้งกุ่ยเฮงโรงเรียนอนุบาลสกลนคร