วันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

 >>ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<