ดร.ไฉไลศรี เพชรใต้ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร