นางอภิญญา รุดดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร