ดร.เพชรปาณี อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร